BOETEVIERING EN BIECHT VOOR KERSTMIS

22 december 2019 19:00
Locatie: H. Nicolaas Baarn, Kerkstraat 19, 3741 AJ Baarn

Aan het einde van de Advent is er op zondag 22 december 's avonds om 19.00 uur een Boeteviering in de Dagkapel van de Nicolaaskerk in Baarn. Hierin zal in dit Jaar van de Eucharistie ook aandacht zijn voor de Schuldbelijdenis die aan het begin van elke Eucharistie uitgesproken wordt. Aansluitend op de Boeteviering is er gelegenheid om het Sacrament van Vergeving en Verzoening te ontvangen.