BOMEN OVER BIJBELSE BOMEN Jeanne de Chantal

13 oktober 2022 14:00 t/m 15:30
Locatie:

In het overzicht van cursussen en activiteiten, zoals dat is afgedrukt in het septembernummer van  ons parochieblad M & M staat vermeld, dat er op de tweede donderdag van de maand bijeenkomsten gehouden zullen worden rond bovenstaand thema.  Bij elke aangegeven datum staat wel het woord “boom” vermeld, echter, niet bij 13 oktober (in het blad staat abusievelijk 10 oktober). Daar staat Jeanne de Chantal. Wie was/is zij?

Jeanne werd in 1572 geboren als Jeanne-Françoise Fremiot, in Bourgondië. Haar vader was hoofd van het parlement van Dijon. Toen Jeanne 18 maanden oud was, stierf haar moeder in het kraambed. Over haar jeugd is verder niet veel bekend. Op 20 jarige leeftijd trouwde zij met Christophe Rabutin de Chantal en ging met hem wonen op kasteel Bourbilly. Ze hadden elkaar hartstochtelijk lief en kregen 4 kinderen. Maar in de herfst van 1601 sloeg het noodlot toe en kwam Christophe om het leven bij een jachtongeluk, terwijl Jeanne nog in het kraambed lag van haar 4de kind. Jeanne was radeloos en woedend. En in haar diepe wanhoop besloot ze nooit meer te trouwen en alleen nog voor God te leven. In de jaren die volgden viel ze ten prooi aan een strenge geestelijk leidsman en aan haar schoonvader, die haar totaal uitbuitte. Zo was haar situatie, toen zij in de vastenperiode van 1604 de toen nog jonge bisschop Franciscus van Sales in Dijon ontmoette. Hij was daar op uitnodiging van haar broer André, aartsbisschop van Dijon, om in de kerk aldaar  de vastenpreken te houden. Zodra Jeanne Franciscus zag, voelde zij intuïtief aan, dat hij degene was die haar zou kunnen helpen. Franciscus, op zijn beurt, voelde zich onmiddellijk tot haar aangetrokken en deze ontmoeting resulteerde uiteindelijk in een diepe, warme geestelijke vriendschap, waaruit heel veel goeds is voortgekomen en die hen onverbrekelijk met elkaar heeft verbonden. Zo stichtten zij samen “de Visitatie”, een aanvankelijk open klooster, waarbinnen zorg voor zieken, armen, ouderen en wezen centraal zou staan.

Nu, ruim 400 jaar later,  leven Oblaten van Franciscus van Sales, evenals Salesianen van Don Bosco nog altijd vanuit de spiritualiteit van Franciscus van Sales. Rondom hen zijn kringen ontstaan van mensen, die zich eveneens in die spiritualiteit verdiepen. Een spiritualiteit die wij, Loes Wiggerts en Wil Vos, vanuit onze kringen in Eemnes al eens eerder ter sprake mochten brengen tijdens een bijeenkomst in onze parochiegemeenschap M & M. In het kader van het dubbeljubileumjaar dat wij als Salesiaanse familie dit jaar vieren (400 jaar geleden dat Franciscus is gestorven is en 450 jaar geleden dat Jeanne de Chantal werd geboren) vinden wij het een eer om dit keer Jeanne in het voetlicht te plaatsen.

“Bloei waar je bent geplant. Hoe dieper een boom zich wortelt, des te vrijer waait de kruin

Eén van de meest bekende uitspraken van Franciscus van Sales. Een uitspraak, die Jeanne zich ook zeer zeker ter harte heeft genomen. Deze “boom van een vrouw”  heeft dan ook vele bloesems voortgebracht maar daarnaast ook in haar verdere leven heel wat diep verdriet te verwerken gekregen. Haar  innerlijke veerkracht, voortkomend uit  een diep vertrouwen in een liefdevolle God, die zij leerde kennen via Franciscus, hield haar overeind. Met al die veerkracht heeft zij met recht een plek verdiend binnen deze bijeenkomsten in de Sleutel in Soest. U bent daarbij van harte welkom! Aanmelden daartoe kan via het inmiddels wel bekende adres:   sarot@marthamaria.nl

Wij kijken uit naar een hopelijk voor ieder van ons inspirerende bijeenkomst! Mocht u intussen al wat meer willen weten over deze twee heiligen, naam dan eens een kijkje op de website: www.oblaten.osfs.nl Meer dan de moeite waard!

Loes en Wil

De uitsnede van deze mooie afbeelding van Jeanne en Franciscus is gemaakt door  Br. Michael O'Neil McGrath OSFS.