Feestelijke jubileumviering 100 jaar OLV Bilthoven

12 februari 2023 10:30 t/m 12 februari 2023
Locatie: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Gregoriuslaan 8 3723 KR Bilthoven

Feestelijke jubileumviering 100 jaar OLV op zondag 12 februari 10.30 uur
Windkracht 100, de OLV op koers naar de toekomst

Al tussen 1983 en 1993 vond een oecumenisch conciliair congres plaats, georganiseerd door de wereldraad van kerken met als thema: “Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping ”. In deze tijd vraagt paus Franciscus nadrukkelijk onze aandacht voor de zorg voor de aarde en de zorg voor elkaar in zijn encyclieken “Laudato Sí” en “Fratelli Tutti”. Daarom zal het uitgangspunt van de feestelijke viering zijn: samen met respect en vertrouwen naar het verleden, het heden en de toekomst kijken. Dankbaar gedenken doet hoopvol vooruitzien.

De OLV heeft een mooie traditie in oecumenisch vieren, ons voorgeleefd door Gerard Oostvogel. Ook deze jubileumviering zal een oecumenisch karakter hebben. Met gezamenlijke voorgangers zullen we terugkijken op de tijd die achter ons ligt en stilstaan bij de huidige situatie. En natuurlijk richten we ook onze blik naar de toekomst:  hoe willen we Samen Kerk zijn en blijven?
De viering wordt muzikaal ondersteund door het OLV-koor en het Cantatekoor.

Iedereen is welkom in deze viering: parochianen van 1 tot 100 jaar, mensen die nu bij de kerk betrokken zijn en mensen die dat in eerdere jaren waren, onze buren in de wijk en onze oecumenische buren in Den Dolder, Bilthoven en de Bilt, de mensen van de Martha & Mariaparochie en van andere locaties en natuurlijk ook de scholen in onze gemeenschap.

Komt u ook? Wij hopen u op zondag 12 februari te ontmoeten!