Gildeviering op zondag 27 augustus 2023

27 augustus 2023 09:30 t/m 27 augustus 2023 10:45
Locatie: Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 Soest

Op zondagmorgen 27 augustus is het voor veel gildebroeders en dit jaar ook gildezusters een spannende dag. De strijd om het Koningsschap barst los. Maar voordat de strijd begint wordt de dag geopend met een speciale viering met gilde-eer en wel om 9.30 uur in de HH Petrus en Pauluskerk.

De korpsleden verzamelen zich even na 9 uur bij het Gildehuis om tijdig naar de kerk te trekken met in hun midden nog het Koningspaar Eric en Rian Borgts – Kok. Vergezeld door hun hofdames laten ze zich begeleiden naar de viering.

Met slaande trom, bazuingeschal en wapperende vendels wordt even voor half toen de kerk ingetrokken. Voor vele bezoekers van de viering een moment dat er een soort rilling door het lichaam trekt. Altijd indrukwekkend.

Deze zondag is pastor Wies Sarot de celebrant/voorganger tijdens een woord- en communieviering met als centraal thema “Bouwen op een fundament”. Na de corona is ieder nog meer op zoekend dan voorheen. Wat kan het geloof mensen houvast geven en welke rol vervuld de christelijke boodschap voor onze normen en waarden.
Teksten, liederen en een overweging geven hopelijk wat houvast.

De gezangen worden ondersteund door leden van het koor Canto Nuovo onder leiding van dirigent/organist Jan Schuring.

Aan het eind van de viering zal met het overvendelen van pastor Wies Sarot de band tussen het Soester gilde en de plaatselijke katholieke gemeenschap worden bevestigd.

Na afloop van de viering vertrekken de gildeleden en gildevrienden naar het Gildeterrein De Blaak, waar vanaf 12.30 uur het Koningsschieten zal plaats vinden.

De viering is niet slechts bedoeld voor gildeleden en parochianen maar staat open voor alle belangstellenden die zich met het gilde verbonden voelen.