Gildeviering zondag 28 augustus in Petrus en Pauluskerk

28 augustus 2022 09:30 t/m 10:45
Locatie: Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 Soest

Traditioneel zal de dag waarop de gildebroeders gaan strijden om het Koningsschap worden geopend met een eucharistieviering. Dit jaar wordt deze gehouden om 9.30 uur in de HH Petrus en Pauluskerk.

De leden van het gildekorps met koningspaar en oud-koningen verzamelen zich bij het Gildehuis om 9.20 uur naar de aan de overzijde gelegen kerk te trekken. De leden van koor Inspiratie onder leiding van dirigent Theo Hoogenboom hebben dan inmiddels ook al hun stemmen los gemaakt, de kaarsen in de koperen kronen zijn aangestoken en bloemen fleuren de kerk op. De bijzondere viering met gilde-eer kan beginnen.

Met slaande trom, bazuingeschal en wapperende vaandels zal even voor half tien de kerk in worden getrokken en zal aansluitend de celebrant pastor Mauricio Meneses naar het altaar worden begeleid door de ouderman voorafgegaan door het vaandel en de gildetrommen.

De vieringen op de Dag van het Koningsschieten kent elk jaar een eigentijdse invulling met de verschillende gildetradities, waaronder het overvendelen van de celebrant aan het eind van de viering, waarmee de band tussen het gilde en de rk gemeenschap in Soest wordt bevestigd.

De viering is niet slechts bedoeld voor de gildebroeders die willen gaan strijden om het Koningsschap, maar is zeker ook bedoeld voor alle andere belangstellenden om de band met de kerk, maar ook die onderling, te versterken. Na afloop van de viering vertrekken de gildeleden en gildevrienden naar het gildeterrein De Blaak om daar  ‘s middags te strijden om dat felbegeerde Koningsschap.