Hoorzitting Heilige Familiekerk Soest

20 mei 2021 19:30
Locatie: H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat 19 Soest

Ter voorbereiding op de sluiting van de H. Familiekerk zal het bestuur van de HH. Martha en Mariaparochie op donderdagavond 20 mei 2021 om 19.30 uur in voornoemde kerk de uitgestelde hoorzitting houden.

Tijdens deze hoorzitting zijn belanghebbenden in de gelegenheid om ideeën en/of bezwaren kenbaar te maken.

Een inhoudelijke discussie zal niet gevoerd worden, het betreft alleen het inventariseren van meningen van betrokkenen ten behoeve van een gedegen besluitvorming.

Omdat vooralsnog het aantal aanwezigen beperkt is gelieve u zich tijdig aan te melden via onderstaand aanmeldformulier.

Eventuele vragen kunnen tevoren schriftelijk worden ingediend.

2021 Werkplan verkoop H. Familiekerk

Opgaveformulier

Wilt u zich opgeven voor deze activiteit? Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

    Hoe we omgaan met je gegevens kun je lezen in het privacybeleid.