Hoorzitting Maria Koninginkerk Baarn

10 december 2023 10:30 t/m 13:00
Locatie: Baarn,
Ter voorbereiding op de geplande sluiting van de
Maria Koninginkerk zal het bestuur van de
HH. Martha en Mariaparochie
op zondagochtend 10 december 2023
na de viering van 10.30 uur
een hoorzitting houden in genoemde kerk.
Een hoorzitting is onderdeel van de procedure tot het
onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke
eredienst.
Tijdens deze hoorzitting bent u in de gelegenheid
om uw ideeën en/of bezwaren ten aanzien van het
voorgenomen besluit kenbaar te maken.
Een inhoudelijke discussie zal niet gevoerd worden,
het betreft alleen het luisteren
naar meningen van betrokkenen
ten behoeve van een gedegen besluitvorming.

Meer agendapunten

Alles
Algemeen