Informatiebijeenkomst herinrichting Petrus en Pauluskerk 19 maart 2023 Update

19 maart 2023 11:30 t/m 19 maart 2023 13:00
Locatie: De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest

Hieronder de tekst van de uitnodiging die naar de parochianen uit de Willibrordgemeenschap is verstuurd om een Informatiebijeenkomst bij te wonen waarin de voorstellen voor herinrichting van de Petrus en Pauluskerk worden gepresenteerd.

Inmiddels hebben verschillende kranten (Soester Courant, Amersfoortse Courant en Gooi en Eemlander) ook een artikel opgenomen over deze speciale bijeenkomst.

 

UITNODIGING

Aan de parochianen van de Willibrordgemeenschap Soest

Dierbare parochianen, jong en ouder,

Nieuwsgierig naar ieders mening nodigen wij jullie uit voor een speciale bijeenkomst over de herinrichting van de HH Petrus en Pauluskerk in Soest. Deze zal worden gehouden op 

zondagmorgen 19 maart a.s. om 11.30 uur
in De Sleutel aan de Steenhoffstraat in Soest.

(Aansluitend aan de eucharistieviering van 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk waarin onze pastoor Joachim Skiba zal voorgaan).

In de afgelopen tijd heeft een Denktank een voorstel uitgewerkt over de herinrichting van de HH Petrus en Pauluskerk. Dit voorstel willen we graag delen met zoveel mogelijk Soester parochianen. We willen horen wat u en jullie ervan vinden en of er misschien nog andere interessante ideeën leven, die in het definitieve plan een plaats zouden moeten krijgen.

In het voorstel zijn ideeën opgenomen over het verminderen van het aantal zitplaatsen.  Maar vooral is er aandacht voor de sacrale functie van de kerk. We hopen dat de Petrus en Pauluskerk een kerk wordt waar ieder zich thuis voelt,  rust vindt om te bidden en bijzondere momenten in het leven wil vieren als doop, eerste communie, vormsel, huwelijk, afscheid. Een plek waar God op een bijzondere manier aanwezig is in een kerk van ons allemaal.

Wij hopen dat veel parochianen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, zodat we met een breed gedragen plan de herinrichting kunnen gaan uitvoeren.

Op 19 maart wordt het een bijeenkomst waarin we goed willen luisteren naar elkaar. Vooraf zal pastor Wies Sarot kort stil staan bij de veranderingen in het kerkelijk leven de afgelopen vijftig jaar. We komen uit het “Rijke Roomse Leven”.  Dat is voorbij. Velen onder de vijftig hebben er zelfs geen beeld meer bij.  Maar daarmee zijn we nog niet arm geworden. Andere rijkdom ligt voor het oprapen. We willen daar vooral samen naar op zoek gaan.

Graag tot ziens op zondagmorgen 19 maart a.s. vanaf 11.30 uur?

Van harte welkom!

 

Met vriendelijke groet,

 

Denktank Herinrichting Petrus en Pauluskerk
Locatieraad en pastoraatsgroep Willibrordgemeenschap Soest
Pastoresteam HH Martha & Mariaparochie