Informatiebijeenkomst Herinrichting Petrus en Pauluskerk

8 oktober 2023 11:30 t/m 8 oktober 2023 12:15
Locatie:

Op zondag 19 maart werd een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen rondom een voorgenomen Herinrichting van de Petrus en Pauluskerk te delen met de Soester parochianen. Deze bijeenkomst werd niet alleen druk bezocht, maar er werden ook tal van ideeën geïnventariseerd. De ideeën en reacties betroffen zowel het priesterkoor, de inrichting en aankleding van de kerk, de plaats van de zangkoren als ook over de verwarming, isolatie, verlichting van de kerk.

Daarmee had de ingestelde Denktank genoeg stof om na te denken en de ideeën te toetsen aan het op 19 maart gepresenteerde voorstel.

Op basis daarvan zijn nog diverse gesprekken gevoerd met “deskundigen”, is een bezoek gebracht aan een locatie waar grote ruimten op moderne wijze kleiner kunnen worden gemaakt, en is vervolgens het plan aangepast en besproken met locatieraad/pastoraatsgroep.

Zoals op 19 maart afgesproken zouden we rond de zomer een nieuwe informatiebijeenkomst organiseren om de voortgang en de aangepaste plannen met de parochianen te ontbreken.

Wij nodigen de parochianen dan ook van harte uit om ook deze keer aanwezig te zijn en wel op
ZONDAG 8 OKTOBER VANAF 11.30 UUR IN DE WILLIBRORDZAAL.
(Aansluitend aan de viering van 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk waarin onze diaken Van Gaans zal voorgaan).

Wij rekenen ook deze keer weer op een grote opkomst. Alvorens definitieve besluiten worden voorbereid is het van belang de mening van de parochianen te vernemen. Uiteindelijk heeft de herinrichting als doel onze kerk toekomstbestendig te maken binnen de kaders die al eerder zijn vastgesteld. We hopen nog steeds dat de Petrus en Pauluskerk een kerk wordt waar ieder zich thuis voelt,  rust vindt om te bidden en bijzondere momenten in het leven wil vieren als doop, eerste communie, vormsel, huwelijk, afscheid. Een plek waar God op een bijzondere manier aanwezig is in een kerk van ons allemaal.

Graag tot ziens op zondagmorgen 8 oktober a.s. vanaf 11.30 uur.