Liturgisch en diaconaal handelen: tafel van de armen, tafel van de Heer

18 november 2019 20:00 t/m 22:00
Locatie: De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest

Niet alleen vrijwilligers die actief zijn op terrein van liturgie en diaconie zijn welkom, ook andere geïnteresseerden! We laten ons inspireren door moraaltheoloog en zorgethicus Guus Timmerman in het Jaar van de Eucharistie

“Dit is mijn lichaam; het wordt jullie gegeven. Blijf dit doen om mij te gedenken,” zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal. In de Eucharistie breken en delen wij Zijn lichaam. We zijn en zien dan alle mensen die in gebrokenheid leven. Én we worden opgeroepen om in die wetenschap zorg voor elkaar te dragen. Dr. Guus Timmerman, onderzoeker & docent relationeel zorg verlenen, presentie en zorgethiek bij de Stichting Presentie, zal hierover een inleiding houden. Hij doet dat aan de hand van het altaarstuk ‘Maaltijd der armen’ uit de Kapel van Barmhartigheid van de Vincentiuskerk in Graz. Bovendien inspireert hij ons na te denken over wat het betekent voor ons liturgisch en diaconaal handelen dat we bij het ontvangen van de heilige Hostie horen: “Lichaam van Christus”.

De avonden zijn vooral bedoeld voor meer ervaren vrijwilligers op het terrein van liturgie en diaconie. Anderen geïnteresseerden zijn ook zeker welkom. Kun je niet op 18 november? Schuif dan aan op 28 oktober bij de Wijkherberg Heilige Geest, Brugkerk, Schuilenburgerweg 2
3816 TB Amersfoort,
ook om 20.00u. Geef bij het opgeven van de activiteit aan dat je deze avond komt in het opmerkingen formulier.

Opgaveformulier

Wilt u zich opgeven voor deze activiteit? Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

    Hoe we omgaan met je gegevens kun je lezen in het privacybeleid.