Naamfeest Sint Aechten herdacht tijdens eucharistieviering op zondag 6 februari

6 februari 2022 10:30 t/m 6 februari 2022 11:30
Locatie: Carolus Borromeüskerk Soesterberg, Rademakerstraat 159, 3769 LB Soesterberg

Ook dit jaar zal vanwege de nog steeds bestaande COVI-19 maatregelen het Agathafeest op een bescheiden wijze worden gevierd. Wel zal een wat uitgebreidere delegatie van het Groot Gaesbeeker Gilde met in haar midden het koningspaar Jeroen van Hamersveld aanwezig zijn tijdens de eucharistieviering die op zondagochtend 6 februari vanaf 10.30 uur wordt gehouden in de Sint Carolus Borromeüskerk aan de Rademakerstraat in Soesterberg. Celebrant is pastoor J. Skiba. Het Caroluskoor onder leiding van Jan Schuring zal de gezangen verzorgen.

Tijdens de viering zal worden stil gestaan bij de afgelopen jaar overleden gildeleden en gildevrienden. Aan het eind van de viering zal met het overvendelen van pastoor Skiba de band worden bevestigd die er al eeuwenlang bestaat tussen het Gilde en de plaatselijke katholieke gemeenschap.

In de kerk mogen slechts een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten. Daarom moet via het secretariaat van de parochie een plaats worden gereserveerd.

Het Naamfeest van de uit Sicilië afkomstige Sint Agatha is op 5 februari en wordt in Soest al vele eeuwen gevierd. Dit feest is al benoemd in de Caert / Statuten van het Gilde die in 1560 waren opgemaakt.

Een informeel samenzijn van de gildeleden rondom dit patroonsfeest is dit jaar nog niet mogelijk.