Open Monumentendagen 9 en 10 september Update

9 september 2023 t/m 10 september 2023
Locatie: Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 Soest

9 en 10 september a.s. is weer het landelijke  Open Monumentenweekend. Dit jaar is het thema: levend erfgoed. Ook de HH. Petrus- en Pauluskerk doet mee. Belangstellenden en zeker onze buurtbewoners zijn dan van harte welkom! Er is een aantrekkelijk programma ontwikkeld, ook voor kinderen.  

 

 

 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER.

14.00 – 17.00 uur : kerk open voor bezoekers. Expositie van hongerdoeken en van kleding bij kerkelijke vieringen en rituelen. Hosts om bezoekers weg wijs te maken en vragen te beantwoorden.  Mogelijkheid om zelf een kaarsje op te steken. Regelmatig orgelmuziek.

ZONDAG 10 SEPTEMBER.

13.30 – 16.00 uur: Vrije inloop. Expositie van hongerdoeken en van kerkelijke kleding bij vieringen en rituelen.  Hosts aanwezig.  Mogelijkheid om zelf een kaarsje op te steken. Voor kinderen is een speciaal programma ontwikkeld.

13.30: live-muziek door Sylvia Schijve en Helma van der Heijden.

14.00 – 14.30: lezing door Marijke Egelie-Smulders over de historie en betekenis van hongerdoeken.

Al vanaf de middeleeuwen worden hongerdoeken gebruikt om in de vastentijd het altaar af te schermen. Ze zijn vaak versierd met kleurrijke voorstellingen van het lijden van Christus en in de wereld.  

14.45: live muziek door Sylvia Schijve en Helma van der Heijden.

15.15 – 15.45: lezing door Wies Sarot over kerkelijke rituelen, in het bijzonder over het gebruik en de betekenis van water op scharniermomenten in het leven.

16.00 uur: einde programma

HH Petrus- en Pauluskerk, Kerkplein 2, Soest, www.rksoest-soesterberg.nl

Speciale expositie van hongerdoeken en voorwerpen rondom de doop

De Petrus en Pauluskerk kijkt met plezier terug op de deelname aan het Open Monumenten Weekend in 2019. Velen bezochten de kerk en konden kennis nemen van de historie van de kerk en vele religieuze voorwerpen. Dit jaar is besloten om een speciale expositie in te richten met hongerdoeken en van voorwerpen rond het doopsel. Op zondag 10 september zullen over de historie en de betekenis van de hongerdoeken als ook over kerkelijke rituelen rondom de doop interessante lezingen worden verzorgd, door resp. Marijke Egelie-Smulders en pastor Wies Sarot.

Hongerdoeken
De geschiedenis van het gebruik van hongerdoeken gaat terug tot de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd verhulden doeken het altaar en de beelden in de kerk. Daarmee werd een nog oudere traditie in ere hersteld waarbij in tempels een voorhangsel het de bezoeker het zicht op het belangrijkste deel van de tempel afschermde.
De hongerdoeken waren in de middeleeuwen bedoeld om de beperktheid van het menszijn uit te stralen. Omdat mensen in de vastentijd de honger ook daadwerkelijk voelden werden ze hongerdoeken genoemd.
Aanvankelijk waren de hongerdoeken waren eenvoudige linnen doeken. Op den duur ging men op de doeken allerlei voorstellingen rondom het leven, lijden en sterven van Jezus in beeld brengen. Je kunt het haast vergelijken met wat wij kennen als smartlap. De doeken kregen daarmee niet alleen een verhullend (iets anders niet zichtbaar maken)maar ook een openbarend karakter. De afbeeldingen verwezen naar de mysteries die tijdens de eucharistie gevierd worden en naar verhalen uit de bijbel. Ze leverden daarmee ook een bijdrage aan de verkondiging. Rond 1550 zijn de doeken in onbruik geraakt.
Midden jaren zeventig werd de traditie weer opgepakt als onderdeel van de jaarlijkse Vastenactie. Met de Vastenacties wordt gevraagd om rijkdom te delen met de armen. De hongerdoeken lieten de armen als het ware zelf aan het woord omdat  de afbeeldingen veelal in de “ontwikkelingslanden” door schilders, artiesten werden vervaardigd.

Een voorbeeld daarvan is het Hongerdoek uit Haïti dat in 1982 werd ontworpen door Jacques Chéry. De schilder schilderde de bijbelse wereld zoals zij wordt verstaan door zijn landgenoten, in een wereld van vandaag in confrontatie met het christelijk geloof en de evangelische waarden. Opmerkelijk is hoe actueel dit hongerdoek na 40 jaar nog is. Je vindt er de bootvluchtelingen, de asielzoekers, de schending mensenrechten en de toenemende armoede allemaal op terug
Tijdens  de expositie is een handleiding bij de verschillende hongerdoeken aanwezig. In een lezing op zondag 10 september om 14.00 uur zal Marijke Egelie-Smulders de bezoekers verder inwijden in het lezen van de hongerdoeken. Voor kinderen is er de hele zondagmiddag iets te doen.
Over het doopsel is er om 15.15 uur een lezing door pastor Wies Sarot. Voorwerpen rond de doop uit de kerk, maar ook uit katholieke families zullen deze lezing illustreren.

De Petrus en Pauluskerk is geopend op zaterdag 9 september van 14.00 – 17.00 uur en zondag 10 september van 13.30 – 16.00 uur en natuurlijk ook rondom de viering die om 10.00 uur begint.

 

Zie ook: www.hvsoest.nl, www.museumsoest.nl (onder activiteiten); www.openmonumentendag.nl