Pasen in Kidskerk

9 april 2023 11:30 t/m 12:00
Locatie: H. Nicolaas Eemnes, Wakkerendijk 62 3755 DD Eemnes

Zondag 9 april om half twaalf

 Kidskerk blijft feestjes vieren. Hadden we in maart feest omdat we tien jaar bestonden, in april hebben we een nog veel belangrijker feest.

Het is op 9 april Pasen. We horen op deze dag over vrouwen die helemaal verdrietig naar het graf gaan en daar helemaal verbaasd en blij weer vandaan komen.

Jezus ligt niet meer in het graf. Maar waar is Hij dan wel? De engelen zeggen dat Jezus is opgestaan en dat mogen we aan iedereen vertellen.

Omdat het Pasen is gaan we ook paaseieren zoeken in de kerk.

 En we kunnen ook nog genieten van de kuikentjes in de paastuin.

 Komen jullie ook?  Groetjes van de werkgroep Kidskerk

Alvast voor in je agenda: de volgende Kidskerk is op 14 mei.