Rejoice in de mis!

27 oktober 2019 11:00 t/m 12:00
Locatie: Carolus Borromeüskerk Soesterberg, Rademakerstraat 159, 3769 LB Soesterberg

Rejoice niet zomaar een koor!

De officiële naam is “Interkerkelijk koor Rejoice”, gevestigd in Woudenberg. Op 1 september 1991 werd
het koor opgericht als zangclub “Interkerkelijk Koor Rejoice”, met leden uit Woudenberg en
omgeving. Precies tien jaar later passeerde de akte bij de notaris en werd de zangclub een officiële
vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement. Het gezamenlijk in goede harmonie
produceren van welluidende en harmonieuze vocale klanken, ook wel koormuziek genoemd, is
het doel van de vereniging. De intentie is om met deze muziek kerkdiensten te ondersteunen en
op te luisteren. Echter ... het is niet de reguliere kerkmuziek, die het repertoire van het koor vormt.
Rejoice voelde zich meer aangetrokken tot de jongerenkoormuziek, ook al waren de meeste koorleden die leeftijd al enige tijd gepasseerd. In de loop van de jaren is het repertoire wat meer eigentijds
geworden en staan er ook een aantal stukken uit de top 2000 op de repertoirelijst.
Op 27 oktober komt het koor zingen in de Carolus Borromeuskerk tijdens de eucharistieviering
aanvang 11.00 uur.