RK Kerken in Soest open op Allerzielen

2 november 2020 10:00 t/m 2 november 2020 20:00
Locatie: H. Familiekerk en Petrus en Pauluskerk Soest,

Op 2 november wordt in de katholieke kerk al vanaf de 13e eeuw het feest van Allerzielen gevierd. Speciaal wordt op deze dag stil gestaan bij de parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden. Natuurlijk is er ook aandacht voor alle andere dierbaren die ons ontvallen zijn.

Voorgaande jaren werden de overledenen in Soest herdacht in een speciale Allerzielenviering op 2 november ’s-avonds, waarvoor alle nabestaanden speciaal waren uitgenodigd. De coronamaatregelen zorgen voor teveel beperkingen om een speciale viering te houden, daar er dit jaar al van meer dan 50 parochianen afscheid is genomen en tijdens een viering slechts 30 personen aanwezig mogen zijn.

Dit jaar is er dan ook voor gekozen om zowel de Petrus en Pauluskerk als de H. Familiekerk op maandag 2 november gedurende langere perioden open te stellen (van 10.00 – 12.00 uur; van 14.00 – 16.00 en van 18.30 tot 20.00 uur) voor bezoek. Tijdens die momenten is er gelegenheid een kaarsje op te steken, te bidden, en is er tevens ruimte voor gesprek met pastores/vrijwilligers die in beide kerken aanwezig zijn tijdens de openstelling. Daarnaast zullen in de vieringen in het weekend voorafgaande aan 2 november (zaterdag 31 oktober H. Familiekerk en zondag 1 november Petrus en Pauluskerk) in de gebeden de namen worden genoemd van alle dit jaar overleden parochianen en zullen de gedachteniskruisjes rondom het altaar worden geplaatst.

Iedereen is op 2 november a.s. van harte welkom in een van onze katholieke kerken, tevoren aanmelden is daarvoor niet nodig. Wel zullen gezien de corona alle bezoekers aan de beide kerken op maandag 2 november geregistreerd moeten worden.