Stille omgang 21 maart 2020: AFGELAST

21 maart 2020 20:15 t/m 22 maart 2020 01:15
Locatie: Baarn,

Intentie: ‘De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander’ (ontleend aan pater Frans van der Lugt S.J.)

In de stilte van alle pelgrims tijdens de Stille Omgang door de binnenstad van Amsterdam geven wij een openlijk teken van ons geloof. Door ons stille gebed geven wij een duidelijk signaal af, dat God juist in deze tijd van crises en oorlogstijd tot elk mens spreekt. Wij kunnen in ons gebed Maria vragen om ons te helpen moedig en standvastig te blijven getuigen van ons geloof. Wij kunnen ons biddend afvragen hoe wij zelf, in ons gezin, in de maatschappij en op straat, kunnen bijdragen aan de blijde boodschap van Gods liefde, die ons laat delen in zijn goddelijk leven, tot in zijn eeuwigheid.

In het door het aartsbisdom uitgeroepen 'Jaar van de Eucharistie' is dit een uitgelezen kans om op bedevaart naar Amsterdam te gaan en daar in stilte te getuigen van ons geloof in de eucharistie.

Vanuit Baarn sluiten we ons aan bij de bedevaart Gooi en Vechtstreek.

 

20.15 uur   vertrek met eigen vervoer vanaf onze kerk

20.45 uur   eucharistieviering in Hilversum, en pauze

22.30 uur   vertrek per bus naar Amsterdam

23.30 uur   start Stille Omgang

01.15 uur   verwachte terugkeer in Hilversum

 

Kosten busvervoer:

Volwassenen: € 19,--

Jongeren 16 tot 18 jaar: € 13,--

Jongeren tot 15 jaar mogen gratis mee.

 

Info en vóór 12 maart opgeven:

M.T.G.M.J. Nieuwenhuys, tel. 030-2283015

m.t.g.m.j.nieuwenhuys@kpnmail.nl

of op intekenlijst in het kerkportaal of bij de dagkapel van de Nicolaaskerk in Baarn

Voor jongeren van 14 tot 30 jaar is er een speciaal jongerenprogramma in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam. Zie: www.sojongeren.nl