Voorbereiding op het vormsel in 2023

5 september 2022 20:00 t/m 21:30
Locatie: De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest

Aan alle ouders van tieners in groep 8  (juni 2022)

  “Er komen onderwerpen aan bod waar we het thuis niet over hebben. Je leert elkaar en je kind wat beter kennen.” 

(een ouder na afloop)

Het is bijna vakantie. Groep 8 is aan het afsluiten. De basisschool zit erop. Na de vakantie wacht de middelbare school. Dat wordt leuk, spannend en zelfs inspannend.  Is dit nu de beste tijd om er ook nog eens een snufje geloof overheen te strooien in de vorm van vormselvoorbereiding?

Ja, wij geloven van wel. Wij zijn van mening dat de manier waarop wij met tieners en hun ouders samen op weg gaan naar het vormsel een methode is die behulpzaam is bij het samen optrekken als gezinsleden. Geloven staat niet los van de rest van de dingen die je doet. Het is een soort reisstaf, waar je op kunt steunen als je onderweg bent en op kunt leunen als je even stil moet staan om te zien waarheen de weg leidt. En juist als je aan iets nieuws begint, kan je zo’n steuntje wel gebruiken.

Natuurlijk gaat de vormselvoorbereiding over de kerk en over het vormsel. Maar het gaat net zo goed over wie je bent en wat je wilt in deze wereld. Over dromen en idealen, vrienden, angsten en je veilige haven.

Pas aan het slot van de voorbereiding vragen we of de tieners echt gevormd willen worden.

Wat praktische punten:

  • We komen vanaf september tot februari ongeveer eens in de 3 weken bij elkaar.
  • We komen afwisselend bij elkaar in Soest en Eemnes.
  • De avonden zijn van 19.15 uur tot 20.45 uur.
  • Het is de bedoeling dat een ouder aanwezig is tijdens de avond.
  • De vormselviering vindt plaats op een zondag begin februari.

U bent van harte welkom op onze info-avond op maandag 5 september om 20.00 uur in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 te Soest (achter de Petrus en Pauluskerk). We leggen deze avond verder uit wat we ter voorbereiding van het vormsel doen en geven ook een nadere toelichting op het sacrament zelf.  U kunt zich voor deze avond per mail opgeven bij Marga van Kleinwee: marga@kleinwee.demon.nl of telefonisch: 035-5389849. In verband met de organisatie van de avond zouden wij het op prijs stellen als u ons uiterlijk 30 augustus (maar bij voorkeur vóór het begin van de zomervakantie) laat weten of u wel of niet aanwezig zult zijn.

“Het is niet alleen dat wij haar met de kerk en geloof in aanraking hebben gebracht, ze heeft er nu zelf voor gekozen. Maar het is geen zwaar proces. Wel bewust en op een levendige manier die bij onze tijd hoort.” (een ouder na afloop)

“Gewoon meedoen!  Het is heel leuk en je leert er ook wel wat”. (een vormeling)

Opgaveformulier

Wilt u zich opgeven voor deze activiteit? Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

    Hoe we omgaan met je gegevens kun je lezen in het privacybeleid.