Wake Zeist 7 april 2024

7 april 2024
Locatie:
Elke eerste zondag van de maand wordt gewaakt bij Justitieel Complex Zeist, waar gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige vluchtelingen in detentie hun uitzetting afwachten. Wij waken als steun in de rug voor de gedetineerden en als roep naar de overheid en politiek zich open te stellen en te werken aan een meer humaan vreemdelingenbeleid. Deze zondag voor de 221e
sinds de Schipholbrand in oktober 2005.
Gebed, aandacht en stilte voor:
Vreemdelingendetentie
Mensen die zonder strafblad achter slot en grendel zitten
Levens die stilstaan
Menselijkheid en
mensenrechten
Kom ook,
neem mensen mee,
neem bloemen mee.
Zondag
7 april, om 16.30 uur,
Justitieel Complex Zeist
.
Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist
inf. 0643413532 en
www.wakezeist.nl
Gebed dat a.s. zondag tijdens de wake gebeden wordt:
O God,
Ons hart huilt om hen die zoeken naar leven in veiligheid,
maar ontvangen worden met weerzin en vijandigheid.
Ons hart huilt om hen die niets anders hebben gedaan dan alles wat hen lief was
achter te laten om een nieuw bestaan op te bouwen.
Ons hart huilt omdat het hek hoog is en de poort gesloten blijft.
Accl ‘Houd mij in leven’
(Oosterhuis)
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
En toch komen wij hier samen,
omdat wij dit opgesloten zijn en uit willen zetten van onschuldige mensen
niet rijmen kunnen met alles wat wij rechtvaardig noemen,
gerechtigheid en vrede.
En toch komen wij hier samen,
omdat wij geloven dat zij, die binnen de poort worden vastgehouden,
in Uw handen zijn,
dat U nooit laat varen wat uw hand begonnen is,
dat zij, mannen, vrouwen en kinderen geliefd zijn,
dat U hen vasthoudt!
Accl ‘Houd mij in leven’
(Oosterhuis)
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Amen.