Week van het gebed update van het programma

28 januari 2024 t/m 28 januari 2024
Locatie: Diverse locaties in Soest,

In de week van 21 tot 28 januari 2024 wordt wereldwijd de Week van Gebed voor eenheid gehouden.

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf.

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.

In Soest worden gedurende deze week vieringen en bijeenkomsten gehouden, in het licht van dit thema. Van maandag- tot en met vrijdagavond zal er op steeds wisselende locaties een gebedsdienst worden georganiseerd.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur. Weet je welkom, ook op de bijeenkomsten van andere kerken! Het is goed als we op deze manier in onze eigen woonplaats iets kunnen laten zien van de eenheid in Christus.

De bijeenkomsten zijn als volgt gepland:

Dinsdag 23 januari 19.30 uur RK, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2

Woensdag 24 januari 19.30 uur PKN, de Oude Kerk, Torenstraat 1

Donderdag 25 januari 19.30 uur Mannengebedswandeling door Soest

We verzamelen in het souterrain Willem de Zwijgerlaan 26. Vandaar uit start de wandeling.
Mannen gaan 2 aan 2 door Soest en bidden in verschillende wijken van het dorp.
Na afloop verzamelen we in het souterrain om gezamenlijk af te sluiten onder het genot van een hapje en drankje.
Meld je aan bij Jaco Havelaar: j.havelaar@telfort.nl

Vrijdag 26 januari om 08:45 Vrouwengebedswandeling

De vrouwengebedswandeling start en eindigt op Julianalaan 82. Daarna zal er samen gezongen en gebeden worden. Het is ook mogelijk na de wandeling aan te sluiten.
Graag aanmelden via ds.c.havelaar@telfort.nl.

Vrijdag 26 januari 19.30 uur NGK,  de Schuilplaats, Gaesbeekerhof 1A

Zondag 28 januari nog een afsluitende oecumenische dienst in de Petrus en Pauluskerk om 10.00 uur waar de heer Vlaanderen en de heer Roest voorgaan, iedereen is uiteraard overal welkom.

Mocht je zelf meer willen weten over het thema van deze gebedsweek, kijk dan op de website www.weekvangebed.nl.