ALS JE GEEFT OM JE KERK GEEF JE VOOR JE KERK

19 januari 2022

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan, u doet toch ook mee ?

Omdat onze HH. Martha en Mariaparochie een decentrale organisatie kent heeft elk van de 8 geloofsgemeenschappen, ook wel locaties genoemd, zijn eigen huishoudboekje. Elke locatie moet er dus zelf voor zorgen dat er voldoende inkomsten zijn om alle kosten te kunnen betalen. Nu de bijdragen uit de collectes minimaal zijn, zijn de locaties meer dan ooit afhankelijk van uw deelname aan de Actie Kerkbalans. Dit kan met een maandelijkse (automatische) of jaarlijkse gift of via een schenkingsakte, de zogenaamde Overeenkomst periodieke gift in geld. Hierdoor kunt u uw gift aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Via deze link kunt u het formulier invullen, uitprinten en het exemplaar voor de schenker én de ontvanger afgeven bij het secretariaat of de budgethouder van uw kerk. Zij zorgen ervoor dat u het exemplaar voor de schenker genummerd en ondertekend terugkrijgt.

Wat u geeft komt altijd rechtstreeks ten goede aan uw eigen geloofsgemeenschap. Dat alle bankrekeningen op naam staan van de HH. Martha en Mariaparochie heeft alleen een kerkrechtelijke reden.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, mede namens alle vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun eigen geloofsgemeenschap. Hieronder de oprechte oproep van pastor Mauricio Meneses. Laten we vandaag geven voor de kerk van morgen!

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

11 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt