wees niet bang

Wees niet bang

Bemoedigend en hoopgevend in deze lastige tijd’ was het veelgehoorde commentaar van de kerkgangers die op zondag 13 november de overweging ‘Wees niet bang’ van Drs. Wies Sarot beluisterden. Het was een overweging naar aanleiding van een geruststellend bedoeld woord van Jezus.

De tekst van de overweging is op veler verzoek en met instemming van Wies Sarot hier na te lezen.

foto tentviering

Eemnestival

Zondag 29 mei waren bijna 200 bezoekers aanwezig bij een bijzondere kerkviering. Niet in de kerk, maar in de feesttent op het evenemententerrein. Voorgangers Henk van Hees, Marian Huiden en Belinda Huiden verzorgden een inspirerende viering rondom het thema 'saamhorigheid is onze kracht'. Het was een viering voor alle geloofsrichtingen.

De viering was een onderdeel van ‘Eemnestival’, een week met activiteiten en festiviteiten, georganiseerd door de KPJ. Dat de jongerenvereniging dit organiseert, laat zien dat er in saamhorigheid veel mogelijk is. Het voorbeeld van de KPJ en van dat andere vrijwilligersorganisaties werd met interviews met betrokkenen in het licht gezet. Extra aandacht was er voor de Oekraïense vluchtelingen, waarvan er meerdere bij de viering aanwezig waren.  De viering eindigde in een grote kring, waarna er tijd was voor koffie en gebak.

bloemen uitvaart

wensenformulier uitvaart

Wie dat wil, kan de wensen rondom zijn of haar uitvaart bij onze kerk in een wensenformulier vastleggen. Wanneer het zover is, wordt dit formulier meegenomen naar het gesprek met de nabestaanden. Niet alleen kan de uitvaart hierdoor conform uw wensen plaats vinden, ook wordt de nabestaanden werk en vragen uit handen genomen, in een emotionele tijd waarin snel beslist en gehandeld moet worden.

Dat deze wensen zijn vastgelegd, wordt genoteerd in het ledenbestand van de kerk, zodat bij een overlijden direct duidelijk is dat er wensen zijn vastgelegd.

Vanzelfsprekend wordt dit wensenformulier vertrouwelijk behandeld en wordt het veilig en zorgvuldig bewaard.

Indien u dit ook wilt  regelen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat (tel. 035-5312789 of e-mail: Nicolaaskerk@zonnet.nl) en wordt er een afspraak met u gemaakt. Tijdens zo'n gesprek wordt niet een hele viering vastgelegd, maar wel bijvoorbeeld wat voor soort dienst u het liefst zou willen met eventuele lezingen en liederen. Ook is het niet zo dat er beloftes gedaan worden over het soort viering, of over de voorganger, maar alleen dat wij er naar zullen streven uw wensen zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.