Vacatures Secretariaat Raad van Kerken-Baarn

11 oktober 2022

De raden van kerken vormen een brug tussen de christelijke kerken. In de meeste plaatsen van onze parochie zijn ze actief. Ook dit is vrijwilligerswerk. De redactie ontving een aantal vacatures van de Raad van Kerken-Baarn. In de bijlage vindt u: Secretaris, Secretaris-contactpersoon, Notulist,  Websitebeheerder en Aanspreekpunt Bach Cantorij.  Vacatures Raad van Kerken Baarn.

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

11 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt