“Zoekt eerst het Koninkrijk van God”

24 november 2022

Beleidsplan van het pastorale team

Het afgelopen half jaar heeft het pastorale team op allerlei manieren gewerkt aan een pastoraal beleidsplan. Al werkend ontdekten we dat het komen tot een afgerond plan niet zo gemakkelijk was. Er komen telkens opnieuw waardevolle opmerkingen en suggesties uit pastoraatgroepen, van parochianen, bestuursleden of we ontdekken zelf waar het nog beter kan. Ook de ontwikkelingen in onze kerk nopen ons om hier en daar weer zaken bij te stellen. Toch willen we dit beleidsplan als uitgangspunt nemen van onze concrete werkplannen. Gaandeweg zullen we bij stellen met dit beleidsplan als vertrekpunt.

Ons beleidsplan heeft als titel meegekregen: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God.” Het eerste woord van deze titel is een gebiedende wijs in het meervoud. Dat wil zeggen dat het de bedoeling is dat we met zijn allen op zoek gaan naar het Koninkrijk van God. Ook drukt de titel krachtig uit waar het uiteindelijk om gaat: het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk van God vraagt ons om niet naar binnen te blijven staren, maar erop uit te trekken om in de wereld dat Koninkrijk op het spoor te komen.

Wat ons betreft: lees het beleidsplan eens door, lever feedback en help ons om nog dichter bij het uiteindelijk doel te komen: de Blijde Boodschap van Jezus bekend maken in onze omgeving.

Met een hartelijke groet,

Het pastorale team van

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de HH Martha en Mariaparochie

Beleidsplan 2022

Meer nieuws

Engelen in de nacht Kerstviering voor de hele familie

24 december 18.00 uur Petrus en Pauluskerk met zang van […]

26 nov

Groen Geloven

Klik hieronder voor de volledige tekst van het thema artikel […]

2 jan

Vergroot de ruimte van uw tent

Begin deze maand is de Nederlandse vertaling van de Continentale […]

12 dec

Vier ongehoorde stemmen

De paus, de milieucrisis en frontlinieleiders | In 2015 schreef paus […]

6 okt
24 sep

Samen op weg proces Overweging bij de vierde zondag door het jaar

‘Samen op weg’ is een uitdrukking die we de laatste […]

31 jan

Timmer je mee aan de weg? De heilige Geest als TomTom.

De formatie van ons nieuwe kabinet heeft zolang geduurd, dat […]

13 jan