Jezus genees mijn oorsuizingen
Jezus haal mijn stress weg
Jezus haal mijn zorgen weg
Jezus haal mijn spanning weg