bedevaart ROme

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en het Huis voor de Pelgrim een gezamenlijke bedevaart naar Rome aan. Deze vindt plaats in de meivakantie van 2025.

Als voorlopige data zijn gepland: 26 april tot en met 3 mei 2025. Houd deze vast vrij in uw agenda.

Binnenkort hier meer informatie over deze nationale bedevaart voor pelgrims van hoop.

Wapen-aartsbisdom-kleur-klein-2-465x242

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, tiener-  en gezinskoren met als thema “Samen zingen is beter”.

Kinderen zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.  Nieuw voor deze dag is dat tiener- en gezinskoren ook van harte worden uitgenodigd om deel te nemen.

De stemmen van kinderen, tieners en ouders zijn van groot belang voor onze liturgievieringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze leeftijd. En niet alleen via popzenders op de radio en de diverse internetzenders, ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat zij graag zingen en waardoor hun geloof en muzikale smaak gevormd en verdiept wordt.

Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en tiener- en gezinskoren. Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die specifiek geschikt zijn voor deze koren. Tevens worden dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met hen zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden.

De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor Sing to God uit Ede en Karel Tijhuis, dirigent van het kinder- en tienerkoor Ootmarsum.  Als het mogelijk en wenselijk is zullen ook andere kinderkoor dirigenten gevraagd worden een bijdrage te leveren.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de kloosterkerk Zusters van Denekamp, adres Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal naar schatting duren tot 15.00 uur.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

DSC_0733 v2

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk de viering van het 60- jaar priesterschap van pastor Frans Zwarts plaats. De dag begon met een feestelijke eucharistieviering, waarna er uitgebreid gelegenheid was om pastor Zwarts te feliciteren en te bedanken voor zijn vele jaren inzet in het bisdom, in het dekenaat  en  in de parochie Martha en Maria. Zie hier een fotografische terugblik met dank aan fotograaf Carel Jungerling.

 

wapen aartsbidom

Together: brief bijeenkomst jongvolwassenen Rome vooravond synode 30/9!

Bijgaande brief is van het hoofdbestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Daarin wordt aandacht en betrokkenheid gevraagd worden voor de bijeenkomst van jongvolwassenen in Rome aan de vooravond van de synode aldaar.

Deze bijeenkomst in Rome op het Sint Pietersplein in aanwezigheid van paus Franciscus op 30 september heeft bekendheid gekregen onder de naam Together.

TOGETHER brief aan parochies 2023-09-21

Durand M&M OLVA mei 2023

Bedevaart Lourdes - groepsfoto!

Zie hier de groepsfoto van de parochies Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in Lourdes, met Mgr. Woorts (hulpbisschop van het Aartsbisdom) en uiteraard  Pastoor Skiba en diaken Nieuwenhuis. De blauwe sjaals waren het herkenningsteken gedurende deze bedevaart.

(De foto is voor parochies beschikbaar gesteld door fotograaf Durand)

pelgrims artikelen

Naar Lourdes met het Aartsbisdom (III)

De laatste dagen in Lourdes waren een mooie afronding: de viering van barmhartigheid, de handoplegging, de Internationale Mis waar enkele parochianen meezongen in het gelegenheidskoor, diverse groepsfoto's...

Inmiddels is de Lourdes pelgrimage beëindigd. Voor de busreis betekende dit vertrek op Donderdag 3 mei naar Nevers, waar de H. Bernadette begraven is. Wij overnachten in haar klooster; een mooie ervaring. Wij vieren de H. Mis aldaar en staan ook stil bij de dodenherdenking van 4 mei.  Het is de laatste avond samen - een gepaste gelegenheid voor de zegening van alle devotionalia en het bedanken van diegene die zich zo hebben ingezet voor deze reis: Bernadette en Corien van het Huis van de Pelgrim en Pastoor Skiba en diakens Nieuwenhuis en van Gaans van ons pastoraal team.

Kijk ook op: aartsbisdom

pelgrims artikelen

Naar Lourdes met het Aartsbisdom (II)

Het zijn intensieve dagen in Lourdes!

Op Zondag 1 mei vierden alle Nederlanders samen de H. Mis aan de Grot met Kardinaal Eijk, uitgezonden op NPO2. Een druppeltje regen verminderde de devotie niet! In de middag was het de Sacramentsprocessie met de verering van het Allerheiligste. In de woorden van onze kardinaal: 'de kostbaarste gave van de kerk'

Maandag 2 mei was eveneens een indrukwekkende dag: de Eucharistieviering in de Pius X Basiliek, Kruisweg, viering van Barmhartigheid en  in de avond de beroemde lichtprocessie.

Hier zijn enkele foto's om een indruk te geven vanuit onze parochie. Kijk ook op de site van het Aartsbisdom voor veel mooie foto's en goed verslag!

 

pelgrims artikelen

Naar Lourdes met het Aartsbisdom (I)

Van 27 april t/m 5 mei is een grote groep van onze parochie, samen met de bevriende parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, met het Aartsbisdom mee naar Lourdes. Wij nemen intenties mee en willen  de bedevaart ook met de thuisblijvers delen. Dat doen we door een aantal keer foto's op de website te zetten. Ze zijn genomen door de groep die met de busreis mee ging.

Hierbij een indruk van de eerste dagen: de stop in Lisieux waar de Heilige Theresia heeft gewoond, de aankomst in Lourdes en de eerste  H. Mis in de bovenste basiliek

Kijk ook op de site van het Aartsbisdom voor de officiële  foto's en een verslag: Aartsbisdom Lourdes

 

 

 

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.