Dit is mijn Lichaam

Voorbereiding Eerste H. Communie 2024-2025

De eerste heilige Communie is een groot feest. Jezus die voor ons zijn Lichaam en Bloed gegeven heeft, komt dan voor de eerste keer in je hart.
Een groot feest willen we graag goed voorbereiden. Daarom is er nu al nieuws voor het komende seizoen.

De eerste heilige Communie is voor kinderen van 7-8 jaar of zij die ouder zijn. De voorbereidingsbijeenkomsten zullen vanaf september 2024 bij het Eucharistisch centrum, de H. Nicolaaskerk in Baarn, gaan plaatsvinden.

Waarom alleen bij de Nicolaas en niet ook nog op andere plaatsen
Dit komt omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn om de kinderen voor te bereiden.

We starten het nieuwe seizoen op woensdagavond 18 september met een ouderavond in het Trefpunt bij de Nicolaaskerk.

De eerste heilige Communie 2025 zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden. Er is besloten dat men na de derde bijeenkomst niet meer kan gaan deelnemen. Men zal dan tot het volgende seizoen moeten wachten.

Voor aanmelding, vragen, kunt u contact opnemen met Gabriëlle Nieuwenhuis: Tel. 06-159 07 918 of 035-5420208 en janengabrielle@planet.nl

Heilige geest

Informatieavond Vormsel 15 mei De Sleutel

We zien er naar uit te beginnen met de voorbereiding op het Vormsel, dat in februari 2025 zal plaatsvinden. Alle jongeren uit de parochie die momenteel in groep 8 zitten of al wat ouder zijn, worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan het voorbereidingstraject voor dit belangrijke sacrament. In zeven bijeenkomsten gaan we dieper in op wat het Vormsel voor jou kan betekenen op jouw levenspad. Aan het einde beslis je zelf of je het sacrament van het Vormsel wilt ontvangen.

Op woensdag 15 mei organiseren we om 20.00 uur een informatieavond voor ouders in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 in Soest (achter de HH. Petrus en Pauluskerk). De eerste twee bijeenkomsten daarna (voor jongeren en ouders) zijn gepland op 21 mei en 12 juni. Afwisselend komen we samen in Soest en Eemnes. De avonden zijn van 19.15 tot 20.45 uur.

Meld je aan voor de informatieavond via het formulier op onze website of bij Marga van Kleinwee via  kleinwee@xs4all.nl of telefonisch op 035-5389849. We ontvangen graag jouw aanmelding uiterlijk op 8 mei, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen!

Wat zeggen ouders na afloop?

Ook als je zelf een dolend schaap bent, zullen jij en je kind zich weer meer verbonden voelen met de Rk-kerk en met God.” 

 “Het is niet alleen dat wij haar met de kerk en geloof in aanraking hebben gebracht, ze heeft er nu zelf voor gekozen. Maar het is geen zwaar proces. Wel bewust en op een levendige manier die bij onze tijd hoort.”

 En vormelingen?

“Gewoon meedoen!  Het is heel leuk en je leert er ook wel wat”.

 “Ik ben zelf uiteindelijk niet gevormd omdat ik niet helemaal wist waarvoor ik het zou doen maar  de voorbereiding is eigenlijk een stapje dichter bij God en dat voelt voor veel kinderen denk ik als een fijn gevoel.” (een vormeling)

 

Eijk 2

Boodschap Veertigdagentijd Kardinaal Eijk

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd voor de Veertigdagentijd die Aswoensdag (14 februari) is begonnen. In zijn Vastenboodschap getiteld ‘Hoop doet eeuwig leven’ sluit hij aan bij de SIRE campagne ‘Hoop doet leven’, die mensen aanmoedigt hun lichtpuntje te vinden. “Wij christenen hebben daarnaast een gezamenlijk en blijvend Lichtpunt waarop we onze hoop richten: Christus,” aldus kardinaal Eijk.

Lees hier verder.

Sarot film

Per 1 maart verlaat pastoraal werker Wies Sarot-Erkens de Martha Maria parochie. Kijk hier voor een mooi interview met haar.  Zij neemt ons mee in in wat haar beweegt om zich in te zetten voor onze parochie.

lichtvoetig

Uitnodiging en cadeau bij het afscheid van Wies Sarot-Erkens

Zalig de voeten van de vreugdebode

(vrij naar Jesaja 52,7)
Afbeelding: ‘Lichtvoetig’ van Helga Kock am Brink 2013

Met deze lijfspreuk voor ogen heb ik de afgelopen vijftien jaar gewerkt in de parochies HH. Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Steeds heb ik ervaren dat je een gelukkig mens bent als je het Evangelie mag doorvertellen en uitleggen aan anderen. Gaandeweg werd de Blijde Boodschap verdiept en concreet gemaakt door contacten met anderen. Zo leerde ik vrijer bidden en werd ik steeds overtuigder gelovig.

De voeten gaan zich nu bewegen richting twee andere parochies, te weten de H. Suitbertus en paus Johannes XXIII. Graag neem ik afscheid van alle mensen die zoveel voor mij betekend hebben de afgelopen jaren.

Wies Sarot p.w.

Datum en locatie

vrijdag 23 februari 2024 om 19.00u
in de H. Nicolaaskerk te Eemnes

Cadeautip

Helemaal afscheid nemen wil ik eigenlijk niet. Daarom heb ik bedacht dat ik de digitale Vastenkalender en de Adventskalender net zo goed kan rondsturen in vier parochies. Maar, daar hangt een prijskaartje aan. Daarom zou je me heel blij maken met een bijdrage die het mogelijk maakt om de kalender breed rond te sturen.

Je kan deze bijdrage storten op NL22 RABO 0128 8971 39

t.n.v. HH. Martha en Mariaparochie, ovv cadeau Wies Sarot

 

De officiële uitnodiging vindt u hier

margriet nota

Pauselijke onderscheiding voor Margriet Nota-van Kampen

Op zondag 7 januari nam Margriet Nota- van Kampen tijdens een feestelijke eucharistieviering afscheid als vicevoorzitter van het parochiebestuur. De viering begon al met de verrassing voor Margriet en alle aanwezigen dat pastoor Mauricio Meneses tijdens deze viering concelebreerde. Het was een mooie en feestelijke eucharistie met een goed gevuld priesterkoor, mooie muziek en een mooie overweging van pastoor Joachim Skiba. Wie goed opgelet heeft hoorde hem daarin al iets zeggen over de grote katholieke kerk waar de paus het hoofd van is en de rijkelijke gaven van de kerk.

Aan het slot van de viering werd de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice (Voor kerk en Paus) voor Margriet naar voren gedragen. Na mooie woorden kreeg Margriet de onderscheiding opgespeld door onze pastoor. Zij ontving de onderscheiding vanwege ruim 46 jaar dienstbaarheid aan de kerken in Soest en van de Martha en Mariaparochie, veelal als bestuurder. Het is de hoogste kerkelijke onderscheiding die een leek kan ontvangen. Nu na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest van de HH. Martha en Mariaparochie neemt zij afscheid. Bij de onderscheiding ontving zij een bijbehorende oorkonde van Paus Franciscus.

Hierna waren er nog mooie woorden vanuit het parochiebestuur en ontving zij als cadeau vanuit de parochie een reischeque. Tevens is er een brief van Mgr. Woorts voorgelezen, helaas kon hij niet zelf aanwezig zijn. Daarin schrijft hij ”Als iemand de pauselijke onderscheiding Pro Ecclecia en Pontifice toekomt dan ben jij dat wel.

Na al deze onverwachte mooie woorden mocht pastoor Mauricio nog het woord richten tot Margriet en haar vooral toezingen. Hij deed dit vol overgave met het lied ‘Es la Mujer’, een ode aan de vrouw.

Zoals wij weten is dit iets wat iedereen altijd erg waardeert en wat hij nu graag voor Margriet deed. Velen hebben gevraagd om de tekst het lied en de vertaling, deze vind u hier.

Margriet mocht uiteindelijk zelf een dankwoord uitspreken. Zij droeg daarin de onderscheiding op aan alle vrijwilligers van de parochie, zij dragen de parochie. Volledig overweldigd mocht zij daarna alle felicitaties in ontvangst nemen.

Wij spreken graag ook op deze plaats nogmaals onze dankbaarheid uit naar Margriet, ‘Dank Margriet voor alles wat je voor de parochie deed en kon doen vanuit de verbinding met onze God’.

Ellen Schoorl- van de Wateringen, secretaris

pastoraal team

Zalig nieuwjaar van Pastoor Skiba

Pastoor Joachim Skiba wil hiermee met u een nieuwjaarswens delen. Dit doet hij ook namens het Pastoraal team van de Parochie HH. Martha en Maria en Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Deze opname werd gemaakt in de Nicolaaskerk te Baarn. Zijn nieuwjaarswens is hier te bekijken

wies sarot

Nieuwe functie pastor Wies Sarot-Erkens

Beste medeparochianen,
Namens de parochiebesturen is dit weekend in de geloofsgemeenschappen van de HH. Martha en Mariaparochie en de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort de volgende mededeling voorgelezen.
Het spijt ons u te moeten laten weten dat onze pastoraal werkster Wies Sarot-Erkens de besturen heeft verzocht om haar per 29 februari 2024 van haar taken in onze parochies te ontheffen. Op eigen verzoek zal Wies per 1 maart 2024 elders een nieuwe functie aanvaarden en het pastoraal team gaan versterken van de samenwerkende parochies H. Suitbertus te Culemborg en H. Johannes XXIII te Houten.
Met pijn in ons hart zullen wij haar verzoek inwilligen en haar ontslagbrief ondertekenen. Sinds 1 oktober 2008 is Wies bij ons werkzaam geweest: eerst in het parochieverband Eemland, daarna in de gefuseerde HH. Martha en Mariaparochie en sinds september 2018 in de samenwerking met de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Dat het vertrek van Wies een aderlating is voor het inmiddels fors uitgedunde pastoraal team zal duidelijk zijn. De besturen hebben bij het bisdom hun zorgen voor de zittende teamleden en de beide parochies uitgesproken en onder de aandacht van de benoemingscommissie gebracht.
Wij zijn Wies veel dank verschuldigd voor haar enorme inzet op velerlei gebied, maar met name waar het gaat om de geloofsgroei van onze jongeren, de gespreksgroepen en de begeleiding van de pastoraatgroepen. Wij zullen Wies en haar inspirerende zondagse overwegingen node missen. Zodra plaats en tijdstip van haar afscheid bekend zijn zullen wij u dit uiteraard zo snel mogelijk laten weten. Wij feliciteren Wies van harte met haar nieuwe werkplek, wensen haar nog vele goede jaren aldaar en bidden haar Gods rijke zegen toe.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.