Voor Fransje en Tim die zorgen hebben om Peter die in het ziekenhuis ligt aan de beademing. Om kracht, moed en sterkte.
Hou vol!!