Voor berouw voor mijn zonden en om Gods vergeving.