Voor pastor van de Schepop, moge hij rusten in vrede.