Voor een 88 jarige medeparochiaan, die vandaag jarig is om
gezondheid, voorspoed en God’s zegen.