Dat onze dierbaren onder Uw bescherming mogen staan. Sta alle dokters en verpleging bij. Laar Uw schepping niet in de steek.