...voor allen die belast zijn met de pastorale begeleiding van de zieken