Voor het zielenheil van Pastor van de Schepop, dat hij mag rusten in vrede