Voor een ernstig zieke medeparochiaan. Om kracht voor haar en haar familie.