Goede vader geef dat na deze derde operatie de kanker uit haar lichaam is dat vragen ik in Jezus naam. Amen