in dankbare herinnering aan Isabella Angelosanto.
Alle liefs en goeds voor Floris en de kinderen. Ik denk aan jullie en wns jullie troost