Voor Gods barmhartige liefde voor alle slachtoffers van dit virus,vooral ook voor vluchtelingen die vast zitten in kampen in Griekenland en voor wie er geen zorg is.
Heer ontferm U.