verhoor aub mijn gebeden dat alles spoedig terug goed komt