Heer, in deze moeilijke 'corona-tijd' wil ik aan uw zorg mensen toevertrouwen die ziek, bang of eenzaam zijn, in het bijzonder mijn eigen parochianen van M&M- en OLV.-parochie. Mogen velen uw handen en voeten willen zijn (o.a. via mail, telefoon) zodat zij, en wij allen, uw, en elkaars, nabijheid zullen mogen ervaren.