Voor alle mensen voor wie het Kerstfeest die jaar moeizaam verloopt omdat zij het contact met anderen op vele wijzen moeten missen. Dat zij gezien worden.