Laten we bidden voor Corrie van R. Dat zij moge rusten in vrede.