Voor alle jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking
De lock down regels zijn voor hun moeilijk te begrijpen en/of vol te houden