Heer, wilt u bij elkaar brengen en bijeen houden, wat samen hoort
U kent het verlangen om ” een ” te zijn in u
Lhbt+ christenen en gelovigen die in oecumene samen optrekken, allen
Niets zal ons kunnen scheiden van geloof en Liefde in Christus Jezus