Uw meelevende gebed gevraagd, voor het in alle opzichten noodlijdende Lesbos.
In het bijzonder voor alle medemensen in kamp Moria.
Dat de hemel deze mensen tot een toevlucht zou mogen zijn.