Ter nagedachtenis een kaarsje voor Isabella Angelosanto.
Ook voor allen, in liefde met haar verbonden, die haar moeten missen.