Geef haar kracht en kennis zodat ze haar hertentamen goed maakt. En dat het met jaar gezondheid beter mag gaan.