Geef haar na alle narigheid dit jaar kracht, zelfvertrouwen en de juiste focus om haar projectafronding en tentamens met een goed resultaat te behalen.