het virus wordt bestreden door vele deskundigen; laten wij proberen angst en eenzaamheid te bestrijden door naar elkaar om te zien