Thuis Allerzielen vieren

30 oktober 2020

Komende maandag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag herdenken we gewoonlijk gezamenlijk al degenen die gestorven zijn, met bijzondere aandacht voor de mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Deze gezamenlijke viering is dit jaar slechts zeer beperkt mogelijk.
Gelukkig kunnen we thuis en op het kerkhof wel aandacht besteden aan onze dierbare doden. Voor wie naar een vorm zoekt om dat te doen volgen hieronder wat suggesties.

Thuis
Maak op zondagavond of maandagmorgen een speciaal hoekje voor de overledenen die jij wilt herdenken. Dat hoekje kan je aankleden met een mooi kleedje, een foto of een ander aandenken, een kaars, bloemen, klimop (symbool van de eeuwigheid), een kruisje, een Mariabeeldje en andere dingen die voor jou met het herdenken van de overledenen te maken hebben. Ook kan het mooi zijn om de namen van al degenen die je wilt herdenken op een herfstblad te schrijven.

Leg de bijbel open bij de tekst die je wilt lezen. Dat is misschien de tekst die je gelezen hebt tijdens een uitvaart, of het hieronder genoemde evangelie.
Spreek met eventuele huisgenoten af wanneer je samen wilt stil staan bij de overledenen.

Een moment van bezinning
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Steek de kaars aan.

Gebed

God van alle leven,
op deze donkere dag
in een tijd die ons leven verandert
willen wij ons plaatsen in uw licht
dat sterker is dan alle duisternis.
Laat uw troostend licht schijnen over ons.
Versterk in ons de hoop
en het vertrouwen in Jezus, uw Zoon,
die gestorven is zoals onze dierbare overledenen,
die onze dierbare doden
ook is voorgegaan in de opstanding.
Verlicht ons verdriet en verzacht het gemis
dat wij voelen als we denken
aan wie ons voorgingen naar het nieuwe leven
dat vragen wij U in Jezus naam. Amen.

Lezing uit de Blijde Boodschap Johannes 15, 11-17

Heb elkaar lief
Jezus sprak tot zijn vrienden:
‘Met wat Ik jullie heb gezegd,
wil Ik mijn blijdschap op jullie overbrengen:
Dan zal jullie blijdschap volmaakt zijn.
Mijn opdracht aan jullie is:
'Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad'.
Je kunt je vrienden niet méér liefhebben
dan wanneer je je leven voor hen geeft.
En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat Ik je vraag.
Ik noem jullie niet langer knechten,
want een knecht weet niet wat zijn Heer doet.
Nee, Ik noem jullie vrienden,
omdat Ik jullie alles heb bekend gemaakt
wat Ik van Vader gehoord heb.
Jullie hebben niet Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen,
en Ik heb jullie gevraagd er op uit te gaan.
Jullie moeten vrucht dragen
en je opbrengst aan vruchten niet verloren laten gaan.
En de Vader zal jullie alles geven
wat je Hem - met een beroep op Mij - vraagt.
Dit is Mijn opdracht aan jullie: 'Heb elkaar lief'.
Woord van de Heer. Wij danken God.

Wees even stil

Namen noemen

Noem rustig de namen van hen die je mist
(schrijf ze eventueel tevoren op een lijstje)
Vertel erbij waarom je hen mist.
Noem de naam dan nogmaals.

Jan,
(ik mis je grapjes)
(ik mis de gesprekken over voetbal)

Jan

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.

Oma, (ik mis je luisterend oor)

Oma

Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.

….

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Lezing uit een brief uit de dodencel
"Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden,
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.
Je moet dat niet proberen,
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt hard maar het is een grote troost.
Want zolang de leegte blijft, blijf je aldoor met elkaar verbonden.
Het is fout te zeggen: God vult die leegte.
Hij vult haar helemaal niet.
Integendeel. Hij houdt die leegte leeg
en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,
zij het dan ook in pijn.
Hoe mooier en hoe rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering
in stille vreugde."                                                    Dietrich Bonhoeffer

gebed om zegen 
God van alle leven,
In uw handen hebben wij onze dierbare doden gelegd.
Ook ons leven ligt in uw hand.
Wilt U ons en allen die ons lief zijn zegenen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Op het kerkhof

Maak het graf schoon en  plaats er bloemen en kaarsen op.

Bezinning

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Wees even stil.

Namen noemen

Noem de namen van degene(n) die begraven ligt.
Vertel waarom je hem mist. (zie boven)

Johannes Gerardus Klomp

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.

Gebed
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Wees gegroet Maria
Vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, moeder van God
Bidt voor ons zondaars,
Nu en in het uur van onze dood. Amen.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Engelen in de nacht Kerstviering voor de hele familie

24 december 18.00 uur Petrus en Pauluskerk met zang van […]

26 nov

Groen Geloven

Klik hieronder voor de volledige tekst van het thema artikel […]

2 jan

Vergroot de ruimte van uw tent

Begin deze maand is de Nederlandse vertaling van de Continentale […]

12 dec

“Zoekt eerst het Koninkrijk van God”

Beleidsplan van het pastorale team Het afgelopen half jaar heeft […]

24 nov

Vier ongehoorde stemmen

De paus, de milieucrisis en frontlinieleiders | In 2015 schreef paus […]

6 okt
24 sep

Samen op weg proces Overweging bij de vierde zondag door het jaar

‘Samen op weg’ is een uitdrukking die we de laatste […]

31 jan