Featured Image

Spreuk week 24 (19 juli 2022) Franciscus van Sales was een ras-optimist. Hij ble


Spreuk week 24 (19 juli 2022)
Franciscus van Sales was een ras-optimist. Hij bleef onvoorwaardelijk geloven in de goedheid van de mens. Hij ging in tegen de Calvinistische opvattingen van zijn tijd, als zouden mensen niet deugen – de meeste mensen deugen (wel) is de boodschap voor onze tijd. In alle conflicten, escalaties en polarisaties zouden we dat bijna vergeten.
Bekijk op facebook

Featured Image

Bomen over Bijbelse Bomen We houden van bomen. Bomenkap leidt vaak tot felle pro


Bomen over Bijbelse Bomen
We houden van bomen. Bomenkap leidt vaak tot felle protesten en we zijn ons er goed van bewust dat we eigenlijk een tekort aan bomen hebben in ons land.
Het lijkt erop dat de bijbel ook van bomen houdt. In de psalmen worden ze gebruikt als metafoor, in de verhalen zijn het soms belangrijke herkenningspunten in het landschap en andere keren fungeren ze als symbool van kernwaarden in ons geloof, zoals de boom van de kennis van goed en kwaad. Ook mensen worden in de bijbel soms met bomen vergeleken.
Het is daarom niet moeilijk om aan de hand van Bijbelteksten die gaan over bomen over ons leven te spreken.
Boomt u mee over bomen? We komen iedere tweede donderdagmiddag van de maand bij elkaar in De Sleutel in Soest. We beginnen steeds om 14.00 uur.
13 september De levensboom
10 oktober ( uitstapje: onderwerp Jeanne de Chantal)
10 november De boom plunderen
8 december Onder de boom God ontmoeten
12 januari Een boom van een mens
9 februari De bomen in Gods plan met ons mensen
9 maart Afhankelijk van God als een boom van water
13 april De boom als voorbeeld voor ons
11 mei Plant een boom
Opgave: sarot@marthamaria.nl


Bekijk op facebook

Featured Image

Dolle Maria’s gespreksgroep Luister jij wel eens naar podcasts? In de auto, of


Dolle Maria’s gespreksgroep
Luister jij wel eens naar podcasts? In de auto, of na een hele dag schermkijken kan een podcast een mooie manier zijn om toch nog iets te leren, zonder dat je je ogen hoeft te belasten.
Sinds een paar maanden is er een nieuwe podcast genaamd: Dolle Maria’s. De podcast over de knopen uit het leven, geloof en maatschappij. Op hun site stellen de maaksters zich zo voor:
“Wij zijn Celine Timmerman en Laetitia van der Lans en wij zijn dol op Maria. Vooral op Maria die de knopen ontwart, zij inspireert ons. Net als iedereen raken wij zo nu en dan verward in de knopen van het leven, ons geloof en de maatschappij. Die knopen willen we, al pratend met een gast, proberen te ontwarren in deze podcast Dolle Maria’s. Iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur – als de landelijke sirenes loeien – staat een nieuwe aflevering online.”
In de podcasts komen stevige problemen aan de orde: seksualiteit, doodgaan, gendervragen. Onderwerpen waar je misschien graag nog eens over zou doorpraten. Daarom willen we samen luisteren naar de podcasts. Zin om mee te praten en te luisteren? Je bent welkom op maandagavond om 20.00 uur in De Sleutel. Opgave: sarot@marthamaria.nl
26 september 24 oktober28 november 16 januari 6 maart 24 april 12 juni
Met dank aan Laetitia van der Lans
Bekijk op facebook

Featured Image

Op 25 juni 1961 is Wijnand van Wegen in Eindhoven tot priester gewijd. Inmiddels


Op 25 juni 1961 is Wijnand van Wegen in Eindhoven tot priester gewijd. Inmiddels zijn er meer dan 60 jaren verstreken vanaf dit officiële moment, waarbij Wijnand zijn leven in dienst heeft gesteld van God en de medemens.

Door het Corona tijdperk was het niet mogelijk om in 2021 hier op gepaste wijze aandacht aan te geven. Maar gelukkig lijken er nu weer meer mogelijkheden te zijn om bij dit heuglijke feit stil te staan.

Vandaar dat wij op 28 augustus aanstaande alsnog dit jubileumfeest willen vieren. Wij zien u graag in de Nicolaaskerk in Eemnes. Deze Eucharistieviering is voor iedereen toegankelijk. Aanvang 10:00 uur.
Bekijk op facebook

Featured Image

Spreuk van de week (11 juli 2022) Franciscus van Sales ook wel de zachtmoedige g


Spreuk van de week (11 juli 2022)
Franciscus van Sales ook wel de zachtmoedige genoemd. Afbeelding bij de spreuk van de week toont hem als een zachtmoedig mens, die zelfs de grootste vechtersbaas tot kalmte weet te brengen. ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten’ – een tekst uit de Bergrede (matt. 5, 5) klinkt heel beloftevol in een tijd, waarin vechtersbazen proberen met geweld een land in bezit te krijgen.
Bekijk op facebook

Featured Image

Citaat van de week (4 juli 2022) Een oproep van Franciscus van Sales om niet tr


Citaat van de week (4 juli 2022)

Een oproep van Franciscus van Sales om niet trots of ijdel te zijn over de talenten die we als goede gaven van de Heer zelf gekregen hebben. In de Philothea schrijft hij daarover:

*Je moet Gods gaven voor jou in bijzonderheden overdenken. Je hoeft helemaal niet bang te zijn dat de kennis van de goede eigenschappen die Hij je heeft meegegeven je verwaand zal maken wanneer je er maar aan blijft denken dat al het goede in je niet van jezelf is maar een geschenk van Hem. Muilezels blijven immers ook even dom en stinkend, al zijn ze beladen met kostbare en welriekende bagage van een vorst!
Goed dan, wat voor goeds bezit je, dat je niet hebt gekregen? En als je het gekregen hebt, waarom zou je er dan trots op zijn? (I Cor. 4,7). Integendeel, naarmate je de gaven die God je gaf meer waardeert zul je ook nederiger worden want kennis leidt tot erkentelijkheid.*

Zo mogen we dus blij en dankbaar zijn over alles wat we gekregen hebben om in deze wereld mee te werken.
Bekijk op facebook

Featured Image

Zaterdagochtend ontving John van Kempen zijn certificaat van het bisdom voor het


Zaterdagochtend ontving John van Kempen zijn certificaat van het bisdom voor het succesvol afronden van de tweejarige opleiding tot diaconaal assistent. In de middag was hij al druk in de weer om te laten zien dat hij ook echt iets wil doen met zijn opleiding: met vele anderen organiseerde hij een heel gezellige maaltijd in De Sleutel t.b.v. de Parochiële Caritas Instelling. ( PCI) Gefeliciteerd John, wij zijn blij met jou!

Bekijk op facebook

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.