Featured Image

Nieuwe nummer Herademing verschenen

In dit themanummer lezen we over studenten die zich in een overgangfase bevinden. Ze zijn bezig met de afronding van hun opleiding en staan op de drempel om een nieuwe functie in de samenleving en/of de kerk te gaan vervullen. In deze tussenfase wordt aan de studenten een programma aangeboden: Expeditie Benedictus. Dit programma biedt hun de mogelijkheid om een spirituele reis te maken. Daarnaast besteden we aandacht aan mystieke auteurs uit de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit.

Steeds meer mensen ontdekken de rijkdom van de christelijke spiritualiteit. Herademing wil u inspireren met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden.

Daarnaast biedt Herademing praktisch gebruiksmateriaal voor uw eigen spiritualiteit.

Verder in ieder nummer een interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en cd-besprekingen en kort nieuws op het gebied van spiritualiteit.

Featured Image

Pasen thuis vieren

   Door de coronapandemie worden we gedwongen om af te zien van onze gebruikelijke manier van leven, ook wat betreft de vieringen. Veel kerken bieden, naast een beperkte openstelling, ook live-streams aan van de vieringen. Mooie initiatieven zijn dat.
De jezuïeten, die veel aandacht besteden aan de digitale spirituele communicatie, komen met een aanbod met uitgewerkte liturgische thuisvieringen. Nu zijn interessant die van de Paaswake en een viering voor in de Paastijd.

U kunt deze handleidingen gebruiken om alleen of met huisgenoten, in verbondenheid met de kerkgemeenschap, het Paasgeheim intens te beleven. Deze gedetailleerde draaiboeken bieden gebedsteksten, lezingen uit de Bijbel en liederen. Als u op de titel van (de meeste) liederen klikt, word je naar YouTube geleid waar je het lied kunt beluisteren.

Download hier twee thuisliturgieën.
Paaswake + herdenking doopsel
Liturgie voor een (emmaüs)viering in de paastijd
Bekijk ook: creatief met kinderen in de Goede Week

bron: https://www.jezuieten.org/

Beeld: de vrouwen bij het graf
Deze teksten werden geschreven in het Duits door Fabian Loudwin sj. 

Featured Image

Het Vaticaan over zegen over homerelaties

De afgelopen dagen ontstond er de nodige beroering naar aanleiding van een document van de Congregatie voor de Geloofsleer. In deze verklaring werd het aan priesters verboden homorelaties te zegenen. Naast enige instemming kwamen er vooral afkeurende reacties ook van de kant van talrijke bisschoppen. De Nederlandse bisschoppen beperkten zich tot het melden van de uitgave van het Vaticaanse document, de Belgische bisschoppen reageerden met veel meer pastorale bezorgdheid.
Op www.deroerom.nl vindt u de nodige informatie

de verklaring zelf

de bisschop van Antwerpen

de Mariënburgvereniging
Bisschoppen uit verschillende landen
Bisschoppen Nederland en België

lees ook Stijn Fens’ column in Trouw van vandaag: Een Fiat Picanto zegenen mag wel, een homostel niet

 

Featured Image

2021 St.-Jozef jaar

Featured Image

Op 12 maart gebedsestafette voor slachtoffers corona

De Nederlandse bisschoppen sluiten op vrijdag 12 maart aan bij de gebedsestafette van bisschoppen die door heel Europa gaat. Die dag start ook het initiatief ‘24 uur voor de Heer’. De estafette met gebed voor de slachtoffers van de coronapandemie startte op Aswoensdag 17 februari in Albanië en wordt op 1 april in Hongarije afgesloten. Het is een initiatief van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE).

De Europese bisschoppen benadrukken dat de Kerk nabij is aan al degenen die strijden tegen het coronavirus, zoals de slachtoffers en hun families, de zieken en de werkers in de gezondheidszorg, en de vele vrijwilligers die zich inzetten om de nood van de naaste te verlichten.
De CCEE maakte een indeling, waarbij de Nederlandse Bisschoppenconferentie vrijdag 12 maart kreeg toebedeeld. Deze datum valt deels samen met de ‘24 uur voor de Heer’ op 12 en 13 maart. Dat wil zeggen dat op meerdere momenten op verschillende plaatsen tijdens de ‘24 uur voor de Heer’ gebeden zal worden voor de coronaslachtoffers, in de nabijheid van het heilig Sacrament.

Gebed in Nederlandse bisdommen
In alle Nederlandse bisdommen zal op 12 maart een moment van gebed plaatsvinden voor de coronaslachtoffers. In onderstaand overzicht is te zien wanneer en waar wordt gebeden. Het gebedsmoment in de verschillende kathedralen is via een livestream te volgen.

  • Bisdom Roermond: om 07.30 uur op het Groot Seminarie Rolduc.
  • Bisdom Den Bosch: om 08.30 uur in de Sint-Janskathedraal.
  • Bisdom Haarlem-Amsterdam: om 09.00 uur in de St. Bavo Kathedraal.
  • Bisdom Breda: om 12.00 uur in de H. Antoniuskathedraal.
  • Bisdom Groningen-Leeuwarden: om 12.30 uur in de Sint-Jozefkathedraal.
  • Bisdom Rotterdam: om 12.45 uur in de Eendrachtskapel Rotterdam (kerk van de HH. Laurentius en Ignatius). Na de Eucharistieviering aanbidding gedurende 24 uur.
  • Aartsbisdom Utrecht: om 19.00 uur in de Sint-Catharinakathedraal. Na de H. Mis vindt aanbidding plaats.

‘24 uur voor de Heer’
De ‘24 uur voor de Heer’ zijn sinds 2015 elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. De ‘24 uur voor de Heer’ nodigen ertoe uit het sacrament van boete en verzoening te vieren in een context van Eucharistische aanbidding. In 2015 nam paus Franciscus het initiatief op in de bul ‘Misericordiae vultus’, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde.
In het Aartsbisdom Utrecht ontplooien diverse parochies ook dit jaar initiatieven rond ‘24 uur voor de Heer’. Zo is er in de Utrechtse Martinusparochie de hele nacht van 12 op 13 maart digitale aanbidding vanuit www.sint-rafael.nl, met het Allerheiligste uitgesteld in de ‘verbondstent’ van de Eritrese Orthodoxen. Zaterdag is dan vanaf 06.00 uur de St. Catharinakathedraal tot de avondmis om 18.30 uur open voor sacramentele aanbidding met op verschillende momenten getijdengebed en biechtgelegenheid.
De H. Nicolaaskerk te Baarn (parochie HH. Martha en Maria) heeft op 12-13 maart een programma met als thema ‘Jezus vergeeft je al je zonden’. Met onder meer gebed, muziek, stille aanbidding en vieringen, klik hier voor het hele programma. Voor de jeugd is op 13 maart een apart programma van een uur samengesteld.

Europese gebedsestafette
Overzicht van de gebedsestafette van de CCEE:

17 februari: Albanië en Oostenrijk
18 februari: België
19 februari: Wit-Rusland
20 februari: Bosnië en Herzegovina
22 februari: Bulgarije
23 februari: Spanje
24 februari: Kroatië
25 februari: Slowakije
26 februari: Frankrijk
27 februari: Duitsland
1 maart: Schotland
2 maart: Engeland en Wales
3 maart: Ierland
4 maart: Italië
5 maart: Letland
6 maart: Litouwen
8 maart: Luxemburg
9 maart: Malta
10 maart: Moldavië
11 maart: Monaco
12 maart: Nederland
13 maart: Scandinavische landen
15 maart: Polen
16 maart: Portugal
17 maart: Tsjechische Republiek
18 maart: Roemenië
19 maart: Rusland
20 maart: Oekraïne, R.-K. Kerk (Griekse ritus)
22 maart: Griekenland
23 maart: Estland
24 maart: Slovenië
25 maart: Cyprus
26 maart: SS. Cyrillus en Methodius
27 maart: Mukachevo (Oekraïne)
29 maart: Zwitserland
30 maart: Turkije
31 maart: Oekraïne, R.-K. Kerk (Latijnse ritus)
1 april: Hongarije en Secretariaat CCEE

bron: rkkerk.nl

beeld: © https://thumbs.dreamstime.com

Featured Image

Palmpasen met kinderen

Op zondag 28 maart vieren we Palmzondag met de kinderen in de Petrus en Pauluskerk. We houden een plechtige processie en vertellen het aloude verhaal over Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnentrekt. Het koor Inspiratie zal zingen.

Petrus en Pauluskerk 10.00 uur

Vergeet niet om te reserveren voor deze viering: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00. Op nummer 035-6011320 Of via  reserveren.soestsoesterberg@gmail.com

Op zaterdagmiddag 27 maart gaan we palmpaasstokken maken. Ook als je zondag niet naar de kerk kunt komen ben je daar uiteraard van harte welkom. We leggen de symboliek van de palmpaasstok uit en vertellen het verhaal van de intocht.  Pinda’s, rozijnen, mandarijnen, broodhaantjes, palmtakjes en overige versieringen liggen klaar.

De Sleutel 14.00-15.30 uur Opgave Sarot@marthamaria.nl

Dit is een ouder-kind activiteit, die alleen door kan gaan als de coronaregels het toestaan.

Featured Image

Kleuterkerk Soesterberg, zondag 12.00 uur, Caroluskerk.

Kijk, dit doen wij in de kerk. We steken kaarsjes aan, we zingen en dansen samen, knutselen, bidden en delen met elkaar. Jezus trof iets heel anders aan in de tempel. Het leek wel een markt. Dat maakte Hem erg boos. En dat liet Hij goed merken. Hij gooide van alles omver.
Het verhaal over een boze Jezus in de tempel vertellen we zondag in Kleuterkerk. Als je ook wilt komen, meld je dan even  bij pastor Sarot:  sarot@marthamaria.nl  in verband met corona.
Featured Image

Biblebytes 1 maart -Jezus, geworteld in zijn traditie

Komende maandag gaan de Biblebytes over de gelovige wortels van Jezus. In welke traditie stond Jezus, met wie voelde Hij zich verbonden? Een aanwijzing vinden we in de lezing van komende zondag, waar Jezus op de berg ineens in gesprek blijkt te zijn met Mozes en Elia. Dat zijn dus in ieder geval twee mensen naar wie we eens nader moeten kijken.

Biblebytes zijn een digitaal half uurtje (half acht tot acht) voor mensen rond de veertig. Wil je mee doen, meld je dan aan bij Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl. Dan krijg je een link toegestuurd.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

H. Familiekerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.